Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS)

Sundhed og Velvære

Udvidet Rygudredning/ULRUS hos praktiserende fysioterapeuter tilbyder den alment praktiserende læge muligheden for en supplerende udredning af patienter med lænderyg-besvær.

I Region Syddanmark er ordningen indskrevet i regionens forløbsprogrammer for lænderygsmerter.

Målgrupper for udredningen er patienter med uspecifikke lænderygsmerter. Det forudsættes at forløbet kan varetages i primærsektoren og har en kompleksitet, der fordrer en særlig indsats i udredningen.

Patientgruppen der henvises fra praktiserende læge er generelt belastede af deres lænderygtilstand mht. nedsat funktionsevneniveau, sygemelding, risiko for sygemelding, indflydelse af psykosociale faktorer, og er dermed i risiko for at udvikle kronicitet/langvarigt forløb.

Ordningen følger en forskningsbaseret standard for udredning og undersøgelse. Der anvendes bl.a. validerede selvrapporterende måleredskaber i form af patientspørgeskemaer, der dels kan stratificere i forhold til risikofaktorer. Disse benyttes til at vejlede fysioterapeuten i forhold til behandlingsintervention, og kan dels anvendes som effektmål.

Proceduremæssigt er der opstillet tidsmæssige krav for hurtig indkaldelse af patienterne (max 7 dage). Derudover er der opstillet tidsmæssige krav for elektronisk afrapportering til henvisende læge (max. 14 dage efter 1. konsultation). Ved 1. konsultation er der krav om ekstra tid til undersøgelse og information af patienten.

Fysioterapeuterne der deltager i ordningen er klinisk erfarne, har deltaget i specifik efteruddannelse og er certificerede, mens deres indsats kvalitetsvurderes løbende af regionens praksiskonsulenter. Alle fysioterapeuter i Udvidet Rygudredning forpligter sig til at anvende og opsamle data på den kliniske kvalitetsdatabase.

Kontakt din læge og foreslå en henvisning til ULRUS.

Facebook

1 uge siden

Søndersø fysioterapi & fitness

Fantastisk workshop med Kristian Bradsted i lørdags. En rigtig god inspirerende blanding af teori og øvelser for alle. ... Læs mereLæs mindre

Fantastisk workshop med Kristian Bradsted i lørdags. En rigtig god inspirerende blanding af teori og øvelser for alle.Image attachment

Så skal der danses, spred gerne budskabet. ... Læs mereLæs mindre

Så skal der danses, spred gerne budskabet.

 

Comment on Facebook

Mette Neuhaus Højland & Jannie Ramsing 🙌💃🙌

Vis flere