Udvidet lænderygundersøgelse (ULRUS)

Sundhed og Velvære

Udvidet Rygudredning/ULRUS hos praktiserende fysioterapeuter tilbyder den alment praktiserende læge muligheden for en supplerende udredning af patienter med lænderyg-besvær.

I Region Syddanmark er ordningen indskrevet i regionens forløbsprogrammer for lænderygsmerter.

Målgrupper for udredningen er patienter med uspecifikke lænderygsmerter. Det forudsættes at forløbet kan varetages i primærsektoren og har en kompleksitet, der fordrer en særlig indsats i udredningen.

Patientgruppen der henvises fra praktiserende læge er generelt belastede af deres lænderygtilstand mht. nedsat funktionsevneniveau, sygemelding, risiko for sygemelding, indflydelse af psykosociale faktorer, og er dermed i risiko for at udvikle kronicitet/langvarigt forløb.

Ordningen følger en forskningsbaseret standard for udredning og undersøgelse. Der anvendes bl.a. validerede selvrapporterende måleredskaber i form af patientspørgeskemaer, der dels kan stratificere i forhold til risikofaktorer. Disse benyttes til at vejlede fysioterapeuten i forhold til behandlingsintervention, og kan dels anvendes som effektmål.

Proceduremæssigt er der opstillet tidsmæssige krav for hurtig indkaldelse af patienterne (max 7 dage). Derudover er der opstillet tidsmæssige krav for elektronisk afrapportering til henvisende læge (max. 14 dage efter 1. konsultation). Ved 1. konsultation er der krav om ekstra tid til undersøgelse og information af patienten.

Fysioterapeuterne der deltager i ordningen er klinisk erfarne, har deltaget i specifik efteruddannelse og er certificerede, mens deres indsats kvalitetsvurderes løbende af regionens praksiskonsulenter. Alle fysioterapeuter i Udvidet Rygudredning forpligter sig til at anvende og opsamle data på den kliniske kvalitetsdatabase.

Kontakt din læge og foreslå en henvisning til ULRUS.

Facebook

De sidste fitnesshold køre i morgen fredag og så holder alle fitness holdene sommerferien indtil 1 aug.
Fysioterapi holdene følger fysioterapeutens ferie så mere info kontakt receptionen.
MEN MEN MEN bare rolig vi holder åbent hele sommeren i træningscenteret og fysioterapien så der er rig mulighed for at holde formen over sommeren.
GOD sommer til jer alle
... Læs mereLæs mindre

4 uger siden

De sidste fitnesshold køre i morgen fredag og så holder alle fitness holdene sommerferien indtil 1 aug. 
Fysioterapi holdene følger fysioterapeutens ferie så mere info kontakt receptionen. 
MEN MEN MEN bare rolig vi holder åbent hele sommeren i træningscenteret og fysioterapien så der er rig mulighed for at holde formen over sommeren. 
GOD sommer til jer alle

Comment on Facebook

Tak i lige måde. 😃

HUSK der er lukket søndag i juni, juli og august ... Læs mereLæs mindre

2 måneder siden

Vis flere